Maden İlçesinin Adres Kayıt Sistemine göre köyler dahil toplam nüfusu 9.693'tür. Bu nüfusun 3.662'si İlçe merkezinde, 6.031'i köylerde oturmaktadır. İlçemizde ki toplam erkek sayısı 4.917, toplam bayan sayısı 4.776 'dir. Toplam nüfusun %62'si kırsal kesimde yaşamakta olup, %38'i ise İlçe Merkezinde yaşamaktadır. Yaz aylarında ilçe merkezinde köylere doğru, kış mevsiminde ise ilçe merkezine doğru ikamet amacıyla bir dönüşüm olmaktadır.