Resim ve Açıklama
Resim Açıklaması

ilçemizin diğer tarihi eseri eski hükümet konağı binası ve bu binanın bahçesinde bulunan saat kulesidir. Eski hükümet konağı ve saat kulesinin kimin tarafından, nasıl yaptırıldığına dair resmi bilgi bulunmamakla birlikte eski hükümet konağının 1895 yılında, saat kulesinin 1898 yılında yapıldığı bilinmektedir. Saat kulesi ve eski hükümet konağı tapu kütüğüne tarihi eser olarak şerh edilerek koruma altına alınmıştır. Tarihi Hükümet Konağının Restorasyon çalışmaları başlamış olup, tamamlanması halinde İlçe Hükümet Konağı olarak tarihi misyonuna uygun bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine açılacaktır. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından 07/11/2017 tarihinde Maden Hükümet Konağı Saat Kulesi Restorasyonu işi 139.912,00-TL bedel ile ihale edilmiş, ilgili firma tarafından restorasyon işi tamamlanmış olup, İlçemize kazandırılmıştır..

Resim Açıklaması